Sněmovní tisk 504
Novela z. o návykových látkách

Stav projednávání ke dni: 18. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdenka Němečková Crkvenjaš, Tom Philipp, Věra Adámková, Michaela Šebelová, Martina Ochodnická, Klára Kocmanová, David Kasal) předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2023.
Zástupce navrhovatele: Němečková Crkvenjaš Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 504/0 dne 1. 8. 2023. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0504.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 8. 2023. Vláda zaslala stanovisko 1. 9. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 9. 2023 jako tisk 504/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 751/23, PID ALBSCUDDTMBS.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 9. 2023 (usnesení č. 182). Určil zpravodaje: Mgr. Josef Flek a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 9. 2023 na 76. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 772).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 9. 4. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 504/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 504/3, který byl rozeslán 17. 4. 2024 v 10:56.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 4. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 504/4 (stanovisko).
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 4. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 504/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 5. 2024 na 101. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 63, usnesení č. 992).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje k zveřejnění a předání do dalších kroků legislativního procesu - mj. probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4196Petr Fifka25452-39441.docx (41 KB) 10. 4. 2024 v 11:38:54
4203Michaela Šebelová25459-39450.docx (250 KB) 11. 4. 2024 v 15:18:43
4214Petr Fifka25470-39464.docx (33 KB) 16. 4. 2024 v 13:06:17
4215Marek Novák25471-39465.docx (60 KB) 16. 4. 2024 v 13:07:05
4216Zdenka Němečková Crkvenjaš25472-39466.docx (30 KB) 16. 4. 2024 v 13:17:43
4217Jan Bureš25473-39467.docx (31 KB) 17. 4. 2024 v 11:34:36
4218Klára Kocmanová25474-39468.docx (21 KB) 16. 4. 2024 v 13:47:56
4219Jakub Michálek25475-39469.docx (23 KB) 16. 4. 2024 v 14:00:22
4221Marek Novák25477-39471.docx (60 KB) 16. 4. 2024 v 15:10:45


Deskriptory EUROVOCu: drogová závislost, konopí, kontrola léčiv, omamná látka, povzbuzující prostředek, psychotropní látka

Navržené změny předpisů (19)ISP (příhlásit)