Sněmovní tisk 444
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 5. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 444/0 dne 5. 5. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 393/23, PID KORNCRFK3E14.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 16. 5. 2023. Určila zpravodaje: Ing. Hana Naiclerová, MBA a navrhla přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 16. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 629).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 5. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 444/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 444/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 6. 2023 na 69. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2023 na 69. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 444/3, který byl rozeslán 21. 6. 2023 v 14:37.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 6. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 444/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2023 na 70. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 149, usnesení č. 701).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 7. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 129, dokument 129/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 7. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 7. 2023 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 129/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 7. 2023 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 129/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 7. 2023 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 235).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2023.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 7. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2023.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 109 pod číslem 234/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2740Jan Hrnčíř23996-37177.docx (13 KB) 6. 6. 2023 v 14:16:38
2752Alena Schillerová24008-37191.docx (46 KB) 12. 6. 2023 v 14:47:45
2798Martin Kolovratník24054-37267.docx (45 KB) 21. 6. 2023 v 13:32:24


Deskriptory EUROVOCu: alkohol, daň, spotřební daň, tabák

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)