Sněmovní tisk 439
Novela z. o někt. opatřeních proti leg.výnosů z tr.činnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 439/0 dne 4. 5. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 152/23, PID ALBSCK5FPERS.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 5. 2023 (usnesení č. 157). Určil zpravodaje: Jan Kuchař a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 786).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 18 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 439/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 439/2, který byl rozeslán 13. 12. 2023 v 11:53.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 10. 1. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 439/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 1. 2024 na 87. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 68, usnesení č. 886).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 2. 2024 návrh zákona Senátu jako tisk 218, dokument 218/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 2. 2024 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 2. 2024 a přijal usnesení č. 178, které bylo rozdáno jako tisk 218/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 2. 2024 a přijal usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako tisk 218/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 3. 2024 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 370).

Text návrhu zákona přijatého Parlamentem České republiky.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2024.
  Prezident zákon podepsal 22. 3. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2024.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2024.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3766Jiří Havránek25022-38763.docx (54 KB) 12. 12. 2023 v 13:21:15
3767Marek Benda25023-38764.docx (26 KB) 12. 12. 2023 v 13:57:34


Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, celní spolupráce, organizovaný zločin, praní špinavých peněz, přeshraniční spolupráce, terorismus, trestná činnost

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)