Sněmovní tisk 403
Vl.n.z., kterým se mění zák.v oblasti kriz.stavů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 403/0 dne 14. 3. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1366/22, PID ALBSCF6HT4HK.

  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 31. 3. 2023. Určila zpravodaje: Ing. Tomáš Müller a navrhla přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 56)

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 643).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 6. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 403/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 8. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 403/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 9. 2023 na 74. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 217, usnesení č. 755).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 9. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 151, dokument 151/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 9. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 10. 2023 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 151/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 10. 2023 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 151/2 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 10. 2023 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 281).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 10. 2023.
  Prezident zákon podepsal 25. 10. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 10. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 10. 2023.

Zákon vyhlášen 3. 11. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 152 pod číslem 323/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: humanitární pomoc, krizové řízení, protikrizový plán, rezervy, výjimečný stav

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)