Sněmovní tisk 640
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 2. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr pro evrop.záležitosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 640/0 dne 22. 2. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1153/23, PID ALBSCWXHEQNK.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2024 (usnesení č. 244). Určil zpravodaje: Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. a navrhl Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 17. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 970).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 17. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 146, usnesení č. 970).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 4. 2024 návrh zákona Senátu jako tisk 260, dokument 260/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 4. 2024 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 28. 5. 2024 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 260/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 5. 2024 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 422).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2024.
  Prezident zákon podepsal 7. 6. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2024.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2024.

Zákon vyhlášen 20. 6. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 170 pod číslem 170/2024 Sb.Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, státní svátek, volno po pracovním týdnu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)