Sněmovní tisk 606
Novela z. o státní památkové péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Benda, Markéta Pekarová Adamová, Aleš Dufek, Ondřej Lochman, Jakub Michálek, Josef Kott, Pavel Žáček, Eva Decroix, Hayato Okamura, Ivan Jáč) předložila sněmovně návrh zákona 21. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: Benda M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 606/0 dne 21. 12. 2023.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0606.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 12. 2023. Vláda zaslala stanovisko 22. 1. 2024. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 1. 2024 jako tisk 606/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 30/24, PID ALBSCYYDLPOA.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2024 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: MgA. Pavel Svoboda, Ph.D. a navrhl Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 2. 2024 na 92. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 895). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 2. 2024 na 92. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 34, usnesení č. 895).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 2. 2024 návrh zákona Senátu jako tisk 222, dokument 222/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 2. 2024 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 5. 3. 2024 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 222/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 3. 2024 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 388).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2024.
  Prezident zákon podepsal 22. 3. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2024.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2024.

Zákon vyhlášen 9. 4. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 81 pod číslem 81/2024 Sb.Deskriptory EUROVOCu: kulturní akce, kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)