Sněmovní tisk 463
Novela z. o státním zastupitelství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 463/0 dne 2. 6. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 204/23, PID ALBSCKJAZ4GG.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2023 (usnesení č. 167). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 758).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 463/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 463/2, který byl rozeslán 13. 12. 2023 v 11:54.

 • G
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 1. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 463/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 2024 na 92. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 42, usnesení č. 896).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 2. 2024 návrh zákona Senátu jako tisk 224, dokument 224/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 2. 2024 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 2. 2024 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 224/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 3. 2024 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 386).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2024.
  Prezident zákon podepsal 22. 3. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2024.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2024.

Zákon vyhlášen 9. 4. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 83/2024 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3446Helena Válková24702-38298.docx (43 KB) 24. 10. 2023 v 15:40:24
3450Helena Válková24706-38303.docx (46 KB) 24. 10. 2023 v 15:41:09
3474Helena Válková24730-38337.docx (42 KB) 25. 10. 2023 v 17:49:36
3762Pavel Blažek25018-38755.docx (32 KB) 11. 12. 2023 v 14:17:30
3763Pavel Blažek25019-38756.docx (23 KB) 11. 12. 2023 v 14:20:27
3764Helena Válková25020-38757.docx (43 KB) 11. 12. 2023 v 15:52:34


Deskriptory EUROVOCu: mzda, právnická profese, soudce, soudce a státní zástupce, soudní řízení, státní zástupce

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)