Sněmovní tisk 241
Novela z. - občanský zákoník

Stav projednávání ke dni: 13. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Bernard, Markéta Pekarová Adamová, Olga Richterová, Martin Baxa, Jana Pastuchová) předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: Bernard J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 241/0 dne 7. 6. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0241.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 6. 2022. Vláda zaslala stanovisko 1. 7. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 7. 2022 jako tisk 241/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 745/22, PID ALBSCF88CV81.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 4. 8. 2022. Určila zpravodaje: Mgr. Aleš Dufek a navrhla přikázat k projednání výborům: Ústavně-právní výbor (rozhodnutí č. 34)

  • 1

    1. Čtení bylo zahájeno 31. 5., 1., 2. 6. 2023 na 65. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
    Projednávání pokračovalo 29. 6. 2023 na 70. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 695).
    Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

  • V
  • 2

    2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 2. 2024 na 92. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 2. 2024 na 92. schůzi.
    Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 241/6, který byl rozeslán 8. 2. 2024 v 13:26.

  • G
    • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 2. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 241/7 (stanovisko).

  • 3

    3. Čtení proběhlo 28. 2. 2024 na 94. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 42, usnesení č. 907).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

  • PS

    Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 3. 2024 návrh zákona Senátu jako tisk 234, dokument 234/0.

  • O

    Organizační výbor dne 20. 3. 2024 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Výbor pro sociální politiku.

  • V
    • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 4. 2023 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 234/1 (záznam z jednání).
    • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 9. 4. 2024 a přijal usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako tisk 234/2 (nezabývat se).
    • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 9. 4. 2024 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 234/3 (schvaluje).

    Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 23. schůze Senátu (od 17. 4. 2024) jako bod č. 5.

Další projednávání možné do 18. 4. 2024 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3484Helena Válková24740-38367.docx (155 KB) 1. 11. 2023 v 08:07:37
3714Jiří Navrátil24970-38668.docx (149 KB) 19. 11. 2023 v 16:40:01
3923Josef Cogan25179-39006.docx (154 KB) 30. 1. 2024 v 13:13:18
3943Karel Haas25199-39028.docx (162 KB) 3. 2. 2024 v 11:52:20
3945Jan Síla25201-39030.docx (162 KB) 7. 2. 2024 v 11:37:45
3947Václav Král25203-39034.docx (124 KB) 7. 2. 2024 v 13:34:03


Deskriptory EUROVOCu: manželství, občanský zákoník, registrované partnerství, sexuální menšina

Navržené změny předpisů (17)ISP (příhlásit)