Sněmovní tisk 486
Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách

Stav projednávání ke dni: 23. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 486/0 dne 30. 6. 2023.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 447/23, PID ALBSCP9KES2U.

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučila 2. 8. 2023. Určila zpravodaje: Ing. Barbora Urbanová a navrhla přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Další projednávání možné od 11. 7. 2023.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 6. 2023 jako senátní tisk 122/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 7. 2023 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, Výbor pro záležitosti Evropské unie.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 7. 2023 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 122/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 8. 2023 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 122/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 23. 8. 2023 a přijal usnesení č. 115 (doprovodné usnesení).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 23. 8. 2023 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 122/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 23. 8. 2023 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 122/4 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 24. 1. 2024 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.Deskriptory EUROVOCu: domácí násilí, evropská konvence, práva žen, ratifikace dohody, ženská otázkaISP (příhlásit)