Dokumenty EU

Zpravodajem František Kopřiva

Celkem nalezeno 46 dokumentů. (1. strana, celkem 3 strany)

KódReferenceNázevStav
 7228/21COM(2021) 129 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Společná cesta k bezpečnému a trvalému opětovnému otevřeníProjednat
 7129/21COM(2021) 140 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení během pandemie COVID-19 státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo oprávněným bydlištěm na území členských států (digitální zelený certifikát)Projednat
 7128/21COM(2021) 130 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát)Projednat
 6974/21COM(2021) 118 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitální kompas 2030: evropské pojetí digitální dekádyProjednat
 6532/21COM(2021) 85 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)Projednáno a přijato usnesení
14172/20COM(2020) 842 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o konkurenčních a spravedlivých digitálních trzích (akt o digitálních trzích)Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
14124/20COM(2020) 825 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném trhu pro digitální služby (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ESProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
13354/20COM(2020) 760 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Maximální využití inovačního potenciálu EU - Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnostiProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
12105/20JOIN(2020) 20 finalSpolečný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských právProjednáno a přijato usnesení
12016/20COM(2020) 659 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na opětovně svolaném 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy k Jednotné Úmluvě o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a k Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971Vzato na vědomí bez projednávání
11055/20COM(2020) 594 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuované účetní knihyProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11053/20COM(2020) 593 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích s kryptoaktivy, kterým se mění směrnice (EU) 2019/1937Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11052/20COM(2020) 596 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a (EU) 2016/2341Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11051/20COM(2020) 595 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitální provozní odolnosti finančního odvětví, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11048/20COM(2020) 591 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU v oblasti digitálních financíProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
10682/20COM(2020) 568 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetuProjednáno a přijato usnesení
 9364/20COM(2020) 276 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaciProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 9338/20COM(2020) 277 finalNávrh doporučení Rady o mostu k pracovním místům - posílení záruk pro mladé lidi a o nahrazení doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidiProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 8403/20C(2020) 3626 final, COM(2020) 408 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnostiProjednáno a postoupeno k projednání PS
 8141/20COM(2020) 441 finalNávrh nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po pandemii covid-19Projednáno a postoupeno k projednání PS

123ISP (příhlásit)