Celkem nalezeno 1931 dokumentů. (1. strana, celkem 129 stran)

KódReferenceNázevStav
11053/20COM(2020) 593 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích s kryptoaktivy, kterým se mění směrnice (EU) 2019/1937Navrženo k projednání
11050/20COM(2020) 592 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a Retail Payments Strategy for the EU - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro maloobchodní platbyNavrženo k projednání
11048/20COM(2020) 591 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a Digital Finance Strategy for the EU - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU v oblasti digitálních financíNavrženo k projednání
11030/20COM(2020) 576 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění dohody, kterou se mění prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o přistoupení Nezávislého státu Samoa a Šalamounových ostrovů a budoucí přistoupení dalších tichomořských ostrovních států k dohoděNavrženo k projednání
10993/20COM(2020) 560 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě posuzující, zda členské státy řádně identifikovaly trusty a podobná právní ujednání, která se řídí jejich právními předpisy, a zda se na ně vztahují povinnosti stanovené směrnicí (EU) 2015/849Navrženo k projednání
10953/20COM(2020) 585 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the 66th session of the Harmonized System Committee of the World Customs Organization in relation to the envisaged adoption of Classification Opinions, classification decisions, amendments to the Harmonized System Explanatory Notes or other advice on the interpretation of the Harmonized System and recommendations to secure uniformity in the interpretation of the Harmonized System under the Harmonized System Convention - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 66. zasedání Výboru pro harmonizovaný systém Světové celní organizace, pokud jde o plánované přijetí stanovisek k sazebnímu zařazení, rozhodnutí o sazebním zařazení, změn vysvětlivek k harmonizovanému systému nebo jiných pokynů k výkladu harmonizovaného systému a doporučení potřebných k zajištění jednotného výkladu harmonizovaného systému podle úmluvy o harmonizovaném systémuNavrženo k projednání
10945/20COM(2020) 567 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus), který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusyNavrženo k projednání
10942/20COM(2020) 566 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus), který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusy, jménem Evropské unieNavrženo k projednání
10938/20COM(2020) 570 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní organizaci pro révu vinnou a víno (OIV)Navrženo k projednání
10928/20COM(2020) 569 finalProposal for a Council Regulation on establishing the European High Performance Computing Joint Undertaking - Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní technikuNavrženo k projednání
10918/20COM(2020) 561 finalZpráva Komise o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v roce 2019Navrženo k projednání
10894/20COM(2020) 498 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES Francii povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavůNavrženo k projednání
10893/20COM(2020) 497 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES Švédsku povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavůNavrženo k projednání
10892/20COM(2020) 495Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy (IOC), pokud jde o přistoupení Republiky Uzbekistán k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015Navrženo k projednání
10887/20COM(2020) 575 finalSdělení Komise - Roční strategie pro udržitelný růst 2021Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)