Dokumenty EU

Zpravodajem Mgr. Ondřej Benešík

Celkem nalezeno 27 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
15182/23COM(2023) 692 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Facilita pro reformy a růst pro západní BalkánProjednáno a přijato usnesení
15180/23COM(2023) 691 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - New growth plan for the Western Balkans - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový plán růstu pro západní BalkánProjednáno a přijato usnesení
15094/23COM(2023) 690 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2023 Communication on EU Enlargement Policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2023Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
13917/23COM(2023) 638 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Commission work programme 2024 - Delivering today and preparing for tomorrow - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2024 - Dosahování výsledků a příprava na budoucnostProjednáno a přijato usnesení
10900/23COM(2023) 335 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu ("STEP") a mění směrnice 2003/87/ES, nařízení (EU) 2021/1058, nařízení (EU) 2021/1056, nařízení (EU) 2021/1057, nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení (EU) č. 223/2014, nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/523, nařízení (EU) 2021/695, nařízení (EU) 2021/697 a nařízení (EU) 2021/241Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
10899/23COM(2023) 338 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení nástroje pro UkrajinuProjednáno a přijato usnesení
10898/23COM(2023) 337 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021-2027Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
10896/23COM(2023) 336 finalSdělení Komise - Revize víceletého finančního rámce na období 2021-2027 v polovině obdobíProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
10853/23COM(2023) 331 finalPozměněný návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unieProjednáno a přijato usnesení
10852/23COM(2023) 330 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Upravený balíček pro novou generaci vlastních zdrojůProjednáno a přijato usnesení
10487/23JOIN(2023) 17 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Nový program pro vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou a KaribikemProjednáno a přijato usnesení
 7022/23COM(2023) 141 finalSdělení Komise Radě - Pokyny v oblasti fiskální politiky na rok 2024Projednáno a přijato usnesení
 6281/23C(2023) 400 finalDoporučení Komise ze dne 8.2.2023 o cílech Unie v oblasti odolnosti vůči katastrofámProjednáno a přijato usnesení
 6259/23COM(2023) 61 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cíle Evropské unie v oblasti odolnosti vůči katastrofám: zvládat budoucí mimořádné události společněProjednáno a přijato usnesení
13847/22COM(2022) 548 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2023 - Pevná a jednotná UnieProjednáno a přijato usnesení
11727/22COM(2022) 366 finalVýroční zpráva za rok 2021 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamentyProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 9402/22COM(2022) 605 finalDoporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2022 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2022Projednáno a přijato usnesení
 9399/22COM(2022) 600 finalSdělení Komise - Evropský semestr 2022 - Jarní balíčekProjednáno a přijato usnesení
 7478/22COM(2022) 138 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Bezpečnost dodávek a dostupné ceny energie: varianty okamžitých opatření a příprava na příští zimuProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 7406/22COM(2022) 135 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard the security of gas supply and Regulation (EC) n°715/2009 of the European Parliament and of the Council on conditions for access to natural gas transmission networks - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavámProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog

12ISP (příhlásit)