Hledání: jednoduché, podrobné | dosud neprojednáváno | jiné volební období

Dokumenty EU

Aktuální přehled dokumentů, které se Výbor pro evropské záležitosti rozhodl projednat

Celkem nalezeno 24 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
 5396/20COM(2020) 17 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o doplnění na seznam látek v tabulce I Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkamiNavrženo k projednání
 5442/20COM(2020) 24 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování z roku 2019 (č. 190)Navrženo k projednání
 5513/20COM(2020) 27 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Plánování konference o budoucnosti EvropyNavrženo k projednání
 5652/20COM(2020) 37 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2020: Unie, která si klade vyšší cíleNavrženo k projednání
 5657/20COM(2020) 29 finalNávrh rozhodnutí Rady o obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republikyNavrženo k projednání
 5664/20COM(2020) 50 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Bezpečné zavádění sítí 5G v EU - Implementace souboru opatření EUNavrženo k projednání
 5668/20COM(2020) 6 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o operacích humanitární pomoci Evropské unie financovaných v roce 2018Navrženo k projednání
 5686/20COM(2020) 43 finalReport from the Commission to the Council on the Recommendations of the High-level Group of Wise Persons on the European Financial Architecture for Development - Zpráva Komise Radě o doporučeních Skupiny odborníků na vysoké úrovni pro evropskou strukturu pro financování rozvojeNavrženo k projednání
 5709/20COM(2020) 33 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností za období 2014-2017Navrženo k projednání
 5721/20COM(2020) 35 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje zahájení jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního IrskaNavrženo k projednání
 5746/20COM(2020) 34 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za roky 2017 a 2018Navrženo k projednání
 5784/20COM(2020) 39 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 11-12/2019Navrženo k projednání
 5801/20COM(2020) 42 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 a 152, návrhy změn celosvětových technických předpisů č. 3, 6 a 16, návrh změn úplného usnesení R.E.5 a návrhy povolení k vypracování změny celosvětového technického předpisu č. 6 a k vypracování nového celosvětového technického předpisu o stanovení výkonu elektrifikovaného vozidla (DEVP)Navrženo k projednání
 5816/20COM(2020) 32 finalNávrh rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a UkrajinouNavrženo k projednání
 5817/20COM(2020) 55 finalSdělení Komise - Přezkum správy ekonomických záležitostí: zpráva o používání nařízení (EU) č. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 a 473/2013 a o vhodnosti směrnice Rady 2011/85/EUNavrženo k projednání

12ISP (příhlásit)