Dokument EU 9974/20

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, jímž se Francie zmocňuje k jednání o dohodě, kterou se doplňuje její stávající dvoustranná smlouva se Spojeným královstvím o výstavbě a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři
/kód dokumentu 9974/20, COM(2020) 622 final/ISP (příhlásit)