Dokument EU 9788/13

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky
/kód dokumentu 9788/13, COM(2013) 266 final, 2013/0139 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9788/13 dne 22. 5. 2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 23. 1. 2014 svým usnesením č. 12 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)