Dokument EU 9035/18

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném dohodou o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus) k návrhu rozhodnutí uvedeného výboru č. x/xxxx
/kód dokumentu 9035/18, COM(2018) 291 final, 2018/0144 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 9035/18 dne 22.05.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 12. schůzi dne 24.05.2018 svým usnesením č. 91 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)