Dokument EU 8991/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly
/kód dokumentu 8991/18, COM(2018) 289 final, 2018/0142 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8991/18 dne 17.05.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 12. schůzi dne 24.05.2018 svým usnesením č. 91 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)