Dokument EU 8177/14

Sdělení Komise o evropské občanské iniciativě „Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!“
/kód dokumentu 8177/14, COM(2014) 177 final/ISP (příhlásit)