Dokument EU 8131/18

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání podle článku XXVIII GATT 1994 s cílem změnit koncese WTO Evropské unie týkající se loupané rýže Basmati
/kód dokumentu 8131/18, COM(2018) 208 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8131/18 dne 19.04.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 11. schůzi dne 9.05.2018 svým usnesením č. 77 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)