Dokument EU 7798/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o dopadech nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU na hospodářský cyklus
/kód dokumentu 7798/18, COM(2018) 172 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7798/18 dne 11.04.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 11. schůzi dne 9.05.2018 svým usnesením č. 77 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)