Dokument EU 7649/14

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny
/kód dokumentu 7649/14, COM(2014) 166 final, 2014/0090(COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7649/14 dne 13.03.2014.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 9. schůzi dne 10.04.2014 svým usnesením č. 34 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)