Dokument EU 7543/19

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
/kód dokumentu 7543/19, COM(2019) 137 final, 2019/0078(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7543/19 dne 18. 3. 2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 25. 4. 2019 svým usnesením č. 213 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)