Dokument EU 7515/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Reforma správní struktury evropských škol
/kód dokumentu 7515/18, COM(2018) 152 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7515/18 dne 27.03.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 11. schůzi dne 9.05.2018 svým usnesením č. 77 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)