Dokument EU 6596/16

Pracovní dokument útvarů komise Zpráva o České republice 2016
/kód dokumentu 6596/16, SWD(2016) 73 final/ISP (příhlásit)