Dokument EU 6058/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 11-12/2018
/kód dokumentu 6058/19, COM(2019) 73 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 6058/19 dne 6.02.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 24. schůzi dne 7.03.2019 svým usnesením č. 190 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)