Dokument EU 5958/14

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení
/kód dokumentu 5958/14, COM(2014) 32 final, 2014/0014 (COD)/ISP (příhlásit)