Dokument EU 5282/18

Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku
/kód dokumentu 5282/18, COM(2018) 8 final, 2018/0003 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 5282/18 dne 13. 2. 2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 6. schůzi dne 31. 1. 2018 svým usnesením č. 27 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)