Dokument EU 15812/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o používání Schengenského informačního systému pro navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
/kód dokumentu 15812/16, COM(2016) 881 final, 2016/0407 (COD)/ISP (příhlásit)