Dokument EU 14324/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výměně informací z rejstříků trestů mezi členskými státy prostřednictvím Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS)
/kód dokumentu 14324/20, COM(2020) 778 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 14324/20 dne 11. 1. 2021.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 64. schůzi dne 3. 2. 2021 svým usnesením č. 412 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)