Dokument EU 13256/19

Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou unií
/kód dokumentu 13256/19, COM(2019) 474 final, 2019/0227(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 13256/19 dne 21. 10. 2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 37. schůzi dne 30. 10. 2019 svým usnesením č. 267 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)