Dokument EU 12906/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
/kód dokumentu 12906/19, COM(2019) 464 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12906/19 dne 10. 10. 2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 37. schůzi dne 30. 10. 2019 svým usnesením č. 267 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)