Dokument EU 12905/19

Návrh nařízení Rady, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři
/kód dokumentu 12905/19, COM(2019) 453 final, 2019/0211(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12905/19 dne 9. 10. 2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 37. schůzi dne 30. 10. 2019 svým usnesením č. 267 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)