Dokument EU 12527/17

Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření komplexní a posílené dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé Komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii
/kód dokumentu 12527/17, COM(2017) 549 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12527/17 dne 26.09.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)