Dokument EU 12523/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Záručním fondu pro vnější vztahy a jeho řízení v roce 2016
/kód dokumentu 12523/17, COM(2017) 488 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12523/17 dne 26.09.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)