Dokument EU 12425/14

Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2013 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
/kód dokumentu 12425/14, COM(2014) 507 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 12425/14 dne 19. 8. 2014.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 19. schůzi dne 2. 10. 2014 svým usnesením č. 92 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)