Dokument EU 12014/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Desátá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
/kód dokumentu 12014/17, COM(2017) 466 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 12014/17 dne 17.10.2017.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 4. schůzi dne 12.01.2018 svým usnesením č. 13 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)