Dokument EU 11303/16

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání
/kód dokumentu 11303/16, COM(2016) 461 final, 2016/0221 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 11303/16 dne 20. 7. 2016.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 53. schůzi dne 1. 9. 2016 svým usnesením č. 300 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)