Josef Fischer

Narozen: v roce 1867

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FISCHER Josef

VII. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. doprav. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a živn.

Návrhy:

aby byla ihned poskytnuta pomoc obcím Odeř a Rájov v okrese kadaňském, postiženým krupobitím a průtrží mračen, t. 1203.

102, 25. X. 1927; 17, V.

4 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o podomním obchodu (t. 148) k §§ 2, 3 a 27.

13, 11. III. 1926; 622-4, I.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) k §§ 10, 27 a 31.

136, 16. III. 1928; 74-8, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) stran uvolňování budov veřejného významu při dalším uvolňování ochrany nájemníků.

136, 16. III. 1928; 79, VI.

Řeč v rozpravě:

o zák. o podomním obchodu (t. 148)

13, 11. III. 1926; 616, I.ISP (příhlásit)