JUDr. František Nosek

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1935

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOSEK František, dr.

I A. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. inkompatib. - rozp. a parl. úsp. a kontr. kom.

Návrhy iniciativní:

na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny N. S. R. Č., t. 2266.

272, 19. V. 1933; 36.

na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., t. 2267.

272, 19. V. 1933; 36.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1807. 192, 3. VI. 1932; 22.

k t. 2148. 247, 10. II. 1933; 39.

k t. 2190. 257, 16. III. 1933; 59.

k t. 2191. 257, 16. III. 1933; 60.

Návrh resoluční:

k t. 2127. 237, 23. XII. 1932; 26.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 16 (osnova zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních)

3, 17. XII. 1929; 10, doslov 53.

rozp. výb. zpr. t. 789 (zákon, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních)

82, 20. XI. 1930; 13.

rozp. výb. zpr. t. 2026 (zákon o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě)

221, 25. XI. 1932; 16, doslov 39.

rozp. výb. zpr. t. 2127 (zákon o dopravě motorovými vozidly)

237, 23. XII. 1932; 7, doslov 24.

rozp. výb. zpr. t. 2155 (zákon o dani z elektrických zdrojů záření)

248, 10. II. 1933; 5.

doslov 249, 16. II. 1933; 6.

rozp. výb. zpr. t. 2172 (zákon, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně).

252, 24. II. 1933; 3,

doslov 253, 28. II. 1933; 25, opravy. textové 28, vyjádření o resol. 29.

rozp. výb. zpr. t. 2231 (zákon o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách)

266, 27. IV. 1933; 83.

rozp. výb. zpr. t. 2264 (zákon, kterým se prodlužuje platnost asanačních zákonů pro hlavní město Prahu)

273, 23. V. 1933; 4.

rozp. výb. zpr. t. 2509 (zákon o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu)

321, 8. III. 1934; 4, doslov 40, vyjádření k resol. 41.

rozp. výb. zpr. t. 2626 (zákon o daňovém osvobození cizozemských motorových vozidel)

333, 15. VI. 1934; 8.

rozp. výb. zpr. t. 2791 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouskouherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930, a závěrečný zápis k této úmluvě)

357, 18. XII. 1934; 9.

rozp. výb. zpr. t. 2792 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 5. prosince 1930 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými)

357, 18. XII. 1934; 9.

rozp. výb. zpr. t. 2793 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930)

357, 18. XII. 1934; 9.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

84, 24. XI. 1930; 51.

o bankovním zákonu (t. 1647).

171, 17. III. 1932; 55.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

213, 4. XI. 1932; 56.

o státním rozpočtu na r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. II. 1933; 63.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

301, 29. XI. 1933; 29.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

346, 7. XI. 1934; 45.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přestupek podle § 25 a přečin podle § 27 zákona ze dne 15. července 1927, č. 111 Sb. z.)

128, 18. VI. 1931; 6.

zpr. t. 1619; zprav. dr Suchý; věc vrácena výb. im. k novému projednání na návrh dr Noska a dr Nováka

175, 7. IV. 1932; 5.

nová zpr. t. 1832; zprav. Fr. Ježek; vydán:

204, 13. V II. 1932; 9.ISP (příhlásit)