JUDr. Karol Mederlý

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MEDERLÝ Karol, dr.

XV. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. inic.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304).

37, 3. IV. 1930; 13.ISP (příhlásit)