JUDr. Josef Černý

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1971

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERNÝ Josef, Dr.

III. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. X. 1935; 8.

Byl členem výb. stál. (náhr.) a ústav.-práv.

Jmenován ministrem vnitra 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem vnitra 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Jmenován opětně ministrem vnitra 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh pozměňovací:

k t. 1432. 155, 19. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

jménem strany národní jednoty o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 1938 a o úst. zákonu o změně ústavy republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací (t. 1438).

157, 14. XII. 1938; 13.ISP (příhlásit)