Rudolf Čavojský

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČAVOJSKÝ Rudolf

XV. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z. o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 316.

29, 27. II. 1936; 4.

na urychlené vydání osnovy zákona o postátnění dělníků státních báňských a hutních závodů, t. 572.

59, 27. VI. 1936; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

33, 19. III. 1936; 23.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

57, 25. VI. 1936; 78.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

133, 25. II. 1938; 10.

Věcní poznámka:

za rozpravy o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 193, v níž kritisuje někt. výroky z řečí: ing. Schwarze, dr. Rašína a ing. Nečase o vypovídání Čechů ze Slovenska.

157, 14. XII. 1938; 32.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Trenčíně (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z., k výkonu trestu 5 dnů).

8, 5. XI. 1935; 19.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

31, 5. III. 1936; 6.

kraj. soud v Trenčíně (přečin rušení obecného míru podle § 14, čís. 5 a pro přečin šíření nepravdivých zpráv podle § 18, čís. 1 a 2 zákona čís. 50/23 Sb. z.).

11, 7. XI. 1935; 3.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

29, 27. II. 1936; 4.

kraj. soud v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky).

13, 14. XI. 1935; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

33, 19. III. 1936; 4.

kraj. soud v Levoči (přečin podle § 14, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z.).

129, 27. I. 1938; 9.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.ISP (příhlásit)