Rudolf Sandner

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SANDNER Rudolf

IV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol. a stál.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona na ochranu proti jakémukoliv způsobu odnárodňování podle §§ 106, 126, 128, 130, 131 a 134 úst. listiny o ochraně proti jakémukoliv způsobu odnárodňování, t. 894.

97, 13. V. 1937; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 105.

Návrhy resoluční:

k t. 150. 22, 12. XII. 1935; 39, 40.

k t. 400. 41, 30. IV. 1936; 18.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 33.

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 19.

o návrhu sen. dr Miloty, dr Kloudy, Pichla a Hubky, aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (t. 313); mluví též o "Volkshilfe".

31, 5. III. 1936; 10.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 50.

o zákonu o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (t. 632).

62, 15. X. 1936; 20.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788); mluví též o vyrovnání mezi něm. vlád. stranami a předsedou vlády dr Hodžou.

82, 25. II. 1937; 39.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 25.

Interpelace:

naléhavá o rozsahu a rázu volebního tisku při posledních volbách,

t. 56. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 78. 8, 5. XI. 1935; 16.

naléhavá stran zpráv ze dne 3. XI. 1935 o vyzvědačství,

t. 126. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 152. 15, 4. XII. 1935; 9.

o nešvarech ve státní vyživovací akci,

t. 330/XI. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/XII. 55, 22. VI. 1936; 4.

o nepřípustné politické činnosti některých odborových organisací,

t. 337/I. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/X. 55, 22. VI. 1936; 4.

o neoprávněném postupu Ústřední sociální pojišťovny proti pomocné akci "Sudetendeutsche Volkshilfe",

t. 446/IV. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 608/XXV. 60, 7. X. 1936; 8.

že policejní ředitelství v Brně neodůvodněně zabavilo stížnost sudetských Němců proti Machníkovu výnosu a jiné dovolené spisy,

t. 603/XXVII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/III. 82, 25. II. 1937; 3.

že se amnestie obchází správními tresty,

t. 607/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/XII. 82, 25. II. 1937; 3.

o četnických opatřeních proti dělníkům ze sudetskoněmecké strany na stavbě silnice v soudním okrese bezdružickém,

t. 664/V. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXVII. 88, 31. III. 1937; 4.

že bez důvodu byla zakázána ženská schůze v Šluknově,

t. 672/XI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XVIII. 88, 31. III. 1937; 4.

o protizákonných opatřeních loketského okresního úřadu a bošířanského obecního úřadu,

t. 744/XIII. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/VI. 100, 3. VI. 1937; 4.

o nešvarech u poštovního úřadu v Měděnci,

t. 766/VI. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/XVII. 100, 3. VI. 1937; 4.

o zastaralém výnosu o praporech,

t. 769/VIII. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 910/XX. 100, 3. VI. 1937; 4.

že některé poštovní úřady porušují listovní tajemství,

t. 799/III. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/XIX. 110, 26. VI. 1937; 3.

aby byla prozkoumána činnost "Hasičské župy novopacké č. 87",

t. 1062/XXV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/XVI. 130, 22. II. 1938; 4.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud v Chebu (přestupek podle § 431 tr. z.).

13, 14. XI. 1935; 4.

zpr. t. 418; zprav. F. Dlouhý; vydán.

59, 27. VI. 1936; 24.

okr. soud v Chebu (přečiny podle §§ 1 a 2 zákona č. 124/24 Sb. z. a n., ve znění vyhlášky č. 145/33 Sb. z. a n.).

13, 14. XI. 1935; 4.

zpr. t. 310; zprav. F. Dlouhý; vydán.

35, 26. III. 1936; 9.

žádost posl. Jaksche, aby proti posl. Sandnerovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

15, 4. XII. 1935; 9.

žádost odvolána. 75, 17. XII. 1936; 72.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem).

60, 7. X. 1936; 9.

žádost odvolána. 62, 15. X. 1936; 4.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem).

60, 7. X. 1936; 10.

zpr. t. 733; zprav. dr Dufek; nevydán.

91, 9. IV. 1937; 11.

kraj. soud v Mostě přečin podle § 14, č. 5 a § 14, lit. a) zákona na ochranu republiky.

105, 15. VI. 1937; 3.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.ISP (příhlásit)