Josef Šamalík

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠAMALÍK Josef

XI. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na úpravu zásad pro omezení řepné výroby v republice Československé, t. 189.

18, 7. XII. 1935; 31.

na vydání zákona o zvelebení Moravského Krasu a ochraně přírodních krás, t. 374.

35, 26. III. 1936; 5.

na pomoc postiženým živelními pohromami v roce 1938, t. 1404.

151, 17. SI. 1938; 10.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců čsl. strany lidové o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475).

48, 27. V. 1936; 21.

Interpelace:

ve věci doplnění zákona o státních starobních podporách,

t. 185/XI. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 358/III. 35, 26. III. 1936; 5.

o bezdůvodné konfiskaci Venkovských Novin č. 3, ročník VIII, ze dne 14. I. 1936,

t. 268/X. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 396/VII. 39, 28. IV. 1936; 72.

o svážení a rozvážení rolnického mletí,

t. 341/III. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/VIII. 58, 26. VI. 1936; 5.

o předpisu a exekučním vymáhání za stravování Frant. Hrazdíry, malorolníka z Kotvrdovic ve věznici,

t. 341/IV. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 470/VI. 49, 4. VI. 1936; 4.

o spravedlivém paušálu daně obratové z vína,

t. 341/V. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 530/III. 56, 24. VI. 1936; 67.

v otázce velkých živelních pohrom na Boskovicku na Moravě,

t. 497/IV. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 636/VII. 62, 13. X. 1936; 4.ISP (příhlásit)