JUDr. Alfred Rosche

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROSCHE Alfred, Dr.

I. A voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 8. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. im., rozp., parl. úsp. kom., ústav.-práv. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 17.

Interpelace:

o nedostatečných odpovědích na interpelace,

t. 521/VI. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 630/VIII. 62, 15. X. 1936; 4.

že podřízené úřady nedbají rozhodnutí nejvyššího správního soudu,

t. 664/I. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 797/XI. 84, 4. III. 1937; 4.

že šluknovská expositura státní policie zakázala vyvěšovati ručně psané nápisy,

t. 664/XV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XIV. 88, 31. III. 1937; 4.

o svazu majitelů německých předválečných říšských bankovek,

t. 694/XIX. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/I. 91, 9. IV. 1937; 3.

o neodůvodněných zákazech praporů sudetsko-německé strany v Rumburku,

t. 738/II. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 903/III. 98, 20. V. 1937; 4.

o nemožnosti, aby Československý reeskontní a lombardní ústav poskytoval půjčky na hypotéky,

t. 911/VII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1092/I. 115, 15. XI. 1937; 3.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Dubé (přestupek proti bezpečnosti života).

8, 5. XI. 1935; 18.

zpr. t. 323; zprav. V. Koš k; nevydán.

38, 24. IV. 1936; 7.ISP (příhlásit)