Luděk Pik

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PIK Luděk

VIII. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., soc.-pol.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny

2, 18. VI. 1935; 9.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na. rušení kolkovného při žádostech nezaměstnaných o místa ve službách veřejných, t. 30.

4, 4. VI. 1935; 4.

aby byl změněn zákon o myslivosti, t. 89.

8, 5. XI. 1935; 16.

aby byl doplněn volební řád do obcí, t. 90.

8, 5. XI. 1935; 16.

na pomoc postiženým živelní pohromou a českém západě, t. 1006.

107, 22. VI. 1937; 5.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 140

(o civilních hlídačích vojenské správy).

22, 12. XII. 1935; 41.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 24.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

34, 20. III. 1936; 28.

o zákonu o dani z umělých jedlých tuků, t. 490.

49, 4. VI. 1936; 37.

o zákonu, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry podle zákonů o podpoře zahraničního obchodu (t. 782).

79, 12. II. 1937; 14.

o zákonu o vojenském polním trestním řízení (t. 880); mluví též o důlní katastrofě na dole "Ferdinand" v Chomli,

96, 27. IV. 1937; 10.

o zákonu, kterým se doplňuje řád volení v obcích (t. 942).

103, 10. VI. 1937; 7.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178)

125, 14. XII. 1937; 35.

Interpelace:

ve věci žádoucích opatření před účinností zákona o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy,

t. 88/II. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/VI. 29, 27. II. 1936; 4.

stran zákona o prohlídkách jatečního dobytka a masa v ČSR,

t. 683/XV. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 848/VII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o jednání úředních orgánů veterinářských v Plzni,

t. 691/XIV. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 857/VI. 92, 15. IV. 1937; 3.ISP (příhlásit)