František Němec

Narozen: v roce 1898
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NĚMEC František

VI. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. soc.-pol. a techn.-doprav.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na zařazení Moravské Ostravy do skupiny míst A činovného, t. 576.

59, 27. VI. 1936; 25.

na zařazení obce Dubí a její osady Újezd a Dřín do skupiny míst B činovného, t. 884.

96, 27. IV. 1937; 25.

na zařazení Petrovic u Bohumína do skupiny míst C činovného, t. 1200.

129, 27. I. 1938; 8.

Návrh resoluční:

k t. 511. 53, 16. VI. 1936; 32.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 511

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich).

53, 16. VI. 1936; 5, doslov 24.

tech.-doprav. výb. zpr. t. 698

(zákon o drahách, železniční zákon).

72, 10. XII. 1936; 20.

doslov 75, 17. XII. 1936; 51.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 912

(zákon o drahách, železniční zákon).

98, 20. V. 1937; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. doprav., hospod. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 21.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 1169).

126, 15. XII. 1937; 51.

Interpelace:

ve věci obsazování volných systemisovaných míst v 6. platové stupnici v kancelářských službách u zemského finančního ředitelství v Praze,

t. 566/III. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/VII. 68, 1. XII. 1936; 94.

ve věci neutěšených služebních a postupových poměrů zaměstnanců zemských ústavů a zvláštních zařízení v Čechách, jakož i bývalých zaměstnanců země České, kteří podle zákona o organisaci politické správy byli postátněni,

t. 603/I. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/XII. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci zavedení zkoušek v kancelářských službách vojenské správy pro jmenování kancelářskými úředníky IV. služební třídy,

t. 629/VIII. 62, 15. X. 1936; 4.

odpov. t. 750/XIV. 78, 11. II. 1937; 6.

o opatřeních k důstojné representaci Československa na mezinárodní výstavě v Paříži r. 1937,

t. 876/XI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1070/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem).

60, 7. X. 1936; 9.

zpr. t. 964; zprav. V. Košek; nevydán.

110, 26. VI. 1937; 13.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem).

60, 7. X. 1936; 9.

žádost odvolána.

80, 18. II. 1937; 4.ISP (příhlásit)