JUDr. Alfréd Meissner

Narozen: v roce 1871
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MEISSNER Alfréd, Dr.

I. A voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Vola verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol., stál. (náhr.) a ústav.-práv.

Vzdal se funkce náhr. stál. výb. 14. IV. 1939.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa, t. 448.

45, 14. V. 1936; 2.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1937, t. 700.

72, 10. XII. 1936; 12.

na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu NS., t. 801.

83, 26. II. 1937; 3.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

Návrhy pozměňovací:

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 107.

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 51.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 837

(zákon o nejvyšším správním soudě).

88, 31. III. 1937; 5.

doslov 91, 9. IV. 1937; 3, oprava chyb 9.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 56.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 19.ISP (příhlásit)