Franz May

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAY Franz

V. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. ink.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 SB. z. dnem 30. X. 1938.

151, 71. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona proti pletichám v hospodářském životě (zákon proti korupci), t. 443.

44, 14. V. 1936; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta (t. 244); mluví též o nouzi sudetskoněmeckého obyvatelstva.

23, 19. XII. 1935; 24.

o nezaměstnanosti a nesnesitelných poměrech v německých oblastech (za rozpravy o zpr. t. 264 a 265).

25, 21. I. 1936; 16.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

75, 17. XII. 1936; 40.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o vnitřní politice a o stát. policii v pohraničí.

130, 22. II. 1938; 15.

Interpelace:

že okresní úřad v Dubé proti zákonu zakazuje schůze,

t. 291/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 425/I. 44, 14. V. 1936; 4.

že rumburský okresní úřad zakázal schůzi,

t. 388/VII. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 602/XIX. 60, 7. X. 1936; 8.

o vyvěšování rudého praporu světové revoluce na veřejných budovách,

t. 607/XX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/VII. 80, 18. II. 1937; 4.

o užívání členů rudé stráže jako policistů ve Varnsdorfu,

t. 639/IV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 791/II. 82, 25. II. 1937; 3.

že se nepatřičně úředně užívá výrazů "zněmčené území",

t. 664/XIV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/V. 88, 31. III. 1937; 4.

že státní zástupci proti zákonu nic nečiní proti českému vybízení k bojkotu,

t. 673/X. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XIX. 88, 31. III. 1937; 4.

že Heinz Wielek a soudr. urážejí německý národ,

t. 807/I. 85, 5. III. 1937; 45.

odpov. t. 983/XIII. 110, 26. VI. 1937; 3.

že expositura stát. policie ve Varnsdorfu a Šluknově bez důvodu zakázala Sudetskoněmecký pochod od Viktora Czapky a Pochod fehrbellinských jezdců od R. Henriona,

t. 911/XI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11.

o stranickém stanovisku Čsl. tiskové kanceláře k událostem v Dol. Gruntu u Varnsdorfu,

t. 911/XXI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1109/VIII. 116, 27. XI. 1937; 5.

o nespravedlivém zacházení s politickými stranami při projevech na 1. května,

t. 996/VII. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1081/IV. 114, 9. XI. 1937; 5.

o služebních poklescích železničního hlídače Josefa Velíka v Hoštce,

t. 1069/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/IX. 129, 27. I. 1938; 8.

že železniční dopravní úřad v Dol. Gruntu u Varnsdorfu při pracích na železničním svršku nepřihlíží k místním němec. dělníkům,

t. 1338/VIII. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1394/XI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o hrubě nedbalém chování řidiče autobusové trati Čes. Kamenice-Prácheň a o chování soudního exekutora Mansfelda z Čes. Kamenice,

t. 1339/VIII. 148, 10. V. 1938; 6.

o útisku v hlavních železničních dílnách v České Lípě,

t. 1361/XXI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že finanční rada Novák v zem finanč. ředitelství v Praze pronásleduje úředníka důchodkového kontrolního úřadu ve Varnsdorfu, protože se hlásí k sudetskoněmecké straně, předseda Konrád Henkein,

t. 1368/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v České Lípě (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

29, 27. II. 1936; 4.

zpr. t. 408; zprav. dr Dufek; nevydán.

47, 26. V. 1936; 32.

kraj. soud v Č. Lípě (přečin proti bezpečnosti cti podle zákona o ochraně cti).

33, 19. III. 1936; 3.

zpr. t. 413; zprav. J. Lichner; nevydán.

50, 5. VI. 1936; 20.

kraj. soud v Litoměřicích

(přečin podle § 14, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a nz.).

76, 21. I. 1937; 7.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

92, 15. IV. 1937; 4.

kraj. soud v Litoměřicích (přečin podle § 14, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

76, 21. I. 1937; 7.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

92, 15. IV. 1937; 4.

kraj. soud v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3, přečiny podle § 14, č. 1, 3, 5, § 15, č. 2, § 18, č. 2 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n. a přestupek podle § 312 tr. z.).

96, 27. IV. 1937; 26.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

okr. soud v Děčíně (přestupek podle §§ 312 a 314 tr. z.).

105, 15. VI. 1937; 3.

kraj. soud v Litoměřicích (přečin podle § 14, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 12.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

147, 26. IV. 1938; 8.

kraj. soud v Hradci Králové

(přečiny podle § 14, č. 5 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., § 279 tr. z., přestupky podle § 312 tr. z. a § 19 zákona shromažďovacího).

123, 9. XII. 1937; 4.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

147, 26. IV. 1938; 8.

okr. soud v České Lípě (přestupek podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

150, 2. VIII. 1938; 7.

Volán k pořádku:

82, 25. II. 1937; 45.

83, 26. II. 1937; 7.

96, 27. IV. 1937; 19.ISP (příhlásit)