Augustin Kliment

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLIMENT Augustin

XIV. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink. (člen a I. náhr.), soc.-pol. a techn.-doprav.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

na okamžitou pomoc občanům postiženým živelní katastrofou a krupobitím na Vsetínsku, t. 519.

53, 16. VI. 1936; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 43.

k t. 1268. 140, 16. III. 1938; 9.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 70.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z cenných papírů pevně zúročitelných (t. 272).

26, 23. I. 1936; 7.

o zákonu, kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů (t. 557); mluví též o censurní praxi.

58, 26. VI. 1936; 60.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

73, 11. XII. 1936; 12.

o zákonu o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě někt. výpovědních lhůt při. pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (t. 1186).

128, 17. XII. 1937; 38.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 1. VI. 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání, (t. 1268).

139, 15. III. 1938; 30.

Interpelace:

o Báňské a hutní společnosti, válcovně plechu v Lískovci u Frýdku, kterémuž podniku od r. 1931 není předpisována zvláštní daň výdělková,

t. 282/II. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/II. 47, 26. V. 1936; 5.

o označování dělníků za nespolehlivé a o jejich propouštění,

t. 655/V. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/II. 80, 18. II. 1937; 4.

o protizákonném propouštění dělníků správou dolu Pokrok v Petřvaldě, náležejícího báňské hutní společnosti,

t. 655/VI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/IV. 80, 18. II. 1937; 4.

o poměrech a přijímání dělníků na státním dole Evžen v Petřvaldě a Václav v Rychvaldě u Orlové,

t. 655/VII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/III. 80, 18. II. 1937; 4.

ve věci nesprávného postupu při zadávání dostavby kasáren ve Slezské Ostravě, které mají být postaveny z rozestavěné školní budovy,

t. 1080/VIII. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1223/XIII. 130, 22. II. 1938; 5.

ve věci zákazu branného srazu v Kopistech,

t. 1094/VIII. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1223/XIV. 130, 22. II. 1938; 5.

pro nezákonný postup policejního ředitelství v Opavě,

t. 1292/III. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1385/XV. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci přijímání dělníků do zaměstnání v Čsl. zbrojovce,

t. 1308/XIII. 147, 26. IV. 1938; 8.ISP (příhlásit)